نمایش نوار ابزار

راهکارهای پیشنهادی شورای اسلامی شهر تبریز برای اصلاح ساختار سازمان شهرداری

شهرداری به منظور ارائه خدمات و تامین رفاه عمومی تاسیس شده است. اما به تدریج به اندازه ای متورم، کج خلق، فرسوده و پر هزینه شده که خود به بزرگ ترین معضل برای شهروندان تبدیل گشته است. بنا براین تا زمانی که این سازمان با استفاده از تجربیات و اندوخته های علمی بشر اصلاح نگردد، برای توسعه تبریز نباید به انتظار نشست.چرا که منابع یا سرمایه های انسانی،مادی ومعنوی شهر را تباه می کند.با این پیش زمینه، شورای شهر دوره پنجم،راهکارهای زیر را تحت عنوان تبصره های بودجه ۱۳۹۷ که اکثرا به منظور اصلاح ساختار سازمان شهرداری(کوچک سازی، چابک سازی، ایجاد شفافیت، رهایی از سلیقه گرایی، حاکمیت قانون و معیار، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری)تصویب کرد.ولی افسوس تا کنون شهرداری برای اجرایی کردن آنها قدمی بر نداشته است. اجرایی نمودن آنها اقدام اثر بخش در توسعه تبریز به نظر می رسد..

با تقدیم احترام مجدد

فرج محمد قلی زاده

چاپ این مطلب
دیدگاه ها