نمایش نوار ابزار

🔆 سخنان فرج محمد قلیزاده در جلسه ۷۸ شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

✅ اعداد و ارقام بودجه، به خوبی راه را برای ایجاد اصلاحات لازم در شهرداری نشان می دهد.

✅ تاخیر در پرداخت جرائم مالیاتی و بیمه ای برای شهرداری بسیار سنگین است و ابزار اجرایی آنها نیز بسیار کار آمد است. از این رو باید شهرداری تدبیر لازم را به کار گیرد.

✅ مشکلات مالی ناشی از مدیریت فعلی نیست بلکه حاکی از یک مشکل ساختاری در شهرداری تبریز است.

✅ دوستان واقف هستند که عملکرد عمرانی با بسیاری از سندسازی ها محقق شده است و نمی توان آن را قابل اعتماد دانست! این یک اتفاق مصیبت بار است. و مصیبت بار تر این است که شهرداری و شورای شهر با این بدنه عریض و طویل و این همه آمد و رفت، تنها برای هزینه عمرانی ۶۵۰ میلیارد تومانی کنار هم جمع شده اند. یعنی همه در آمد شهرداری در قسمت جاری هزینه می شود(نابود می شود و از بین می رود )، فقط مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد تومان به پروژه عمرانی تبدیل می شود این به معنای یک فاجعه واقعی است و باید برای جراحی این بیماری مزمن همت کنیم.

چاپ این مطلب

دیدگاه ها