نمایش نوار ابزار

تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز در تبریز، الگویی برای تمام کشور

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: انجمن خیرین کتابخانه ساز در تبریز به تازگی تشکیل شده و الگویی برای تمام کشور شده است.
به گزارش وابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، فرج محمدقلیزاده در جلسه ای با حضور نائب رییس مجلس شورای اسلامی و خیرین کتابخانه ساز گفت: این جلسه برای هماهنگی بیشتر و بررسی شرایط و قوانین موجود برای ساخت کتابخانه ها تشکیل شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: ساخت کتابخانه توسط خیرین موضوع تازه ای است که توسط دولت حمایت نمی شود.
محمدقلیزاده با اشاره به موضوعاتی همچون انشعابات، نحوه واگذاری زمین برای ساخت، وضعیت نقشه های تیپ  اظهار داشت: این موارد نمونه هایی از مشکلات موجود در راه ساخت کتابخانه در سطح شهر است که باید توسط مسئولین و نهادهای متولی بررسی شده و رفع شود.
در پایان این جلسه مقرر شد با کمک نایب رییس مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلساتی با حضوردبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، شورای برنامه ریزی استان و مدیران مرتبط با انجمن کتابخانه سازان مشکلات موجود مطرح شده و برای حل آن چاره اندیشی شود.
چاپ این مطلب
دیدگاه ها