نمایش نوار ابزار

توضیحات فرج محمدقلی زاده در خصوص متم بودجه سال ۱۳۹۶ در ۶۴ مین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز:

🔻 در جلسات قبل هم اشاره کردم، ارقام و اعداد با ما سخن می گویند و این به ما بستگی دارد که چقدر به این آمار و ارقام توجه کنیم و به آن عمل کنیم.

🔻 از سوی دیگر با افزایش هزینه های جاری روبرو هستیم و در عین حال با کاهش ۴۳ درصدی هزینه های عمرانی نیز در این وضعیت بودجه روبرو هستیم.

🔻 اذعان می کنند که وام های پرداختی هم داریم و باید آنها را پرداخت کنیم. سوالی که اینجا هست این است که مگر نمی دانستیم که وام داریم و باید آنرا پرداخت کنیم؟

🔻 هم از وضعیت وام ها مطلع بودیم و هم از وضعیت پرداخت حقوق کارکنان و هم مطلع از وضعیت رکود مسکن. اگر از این ها مطلع بودیم و کاری نکرده ایم، غفلت کرده ایم و اگرنه، دچار سو مدیریت هستیم.

🔻 بررسی آمار و ارقام هم نشان می دهد که همه این ارقام بر روی ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود. یعنی همه هزینه ها و مخارجی که ما به عنوان شورای و شهرداری بر روی بودجه تحمیل می کنیم و هزینه ها آنقدر زیاد شده اند که رقم سرسام آور آن را به مدیریت شهری تحمیل می کنیم. این حتی به هزینه های عمرانی نیز تاثیر گذاشته و آنها را کاهش داده است. متأسفانه این روند استمرار خواهد داشت، مگر آنکه تدبیری عاجل اندیشیده شود.

🔻 افزایش بودجه این تبعات را به دنبال دارد که ما هزینه های جاری ما را صرف خواهیم کرد و باز بخش عمران قربانی خواهد شد. به باور من وضعیت بحرانی است و باید تدبیری عاجل اندیشید.
❇️ کانال مرجع فرج محمد قلیزاده

VTS_01_1_Joined (1)

 

چاپ این مطلب
دیدگاه ها