نمایش نوار ابزار

چهارراه شهید بهشتی یک فرصت و سرمایه برای ما و تبریز بود

فرج محمد قلی زاده؛ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا نیز در تذکر به پیشنهاد مسعودی ریحان و بیان اینکه هر موضوع مطرح شده باید در قالب طرح یا لایحه باشد و حداقل به امضای پنج نفر از اعضای شورا برسد، اظهار داشت: این موضوع می تواند در قالب طرح کمیسیون نیز مطرح شود و هیئت رئیسه آن را در قالب قانونی بررسی نماید.

وی در پاسخ به شهرام امجدی؛ شهردار منطقه چهار تبریز و تشکر از وی برای توضیح در خصوص پارک بزرگ تبریز گفت: پارک بزرگ تبریز، یک توان ویژه برای ماست و شهرداری نیز برای آن توان می گذارد و بنده فقط از لحاظ یک دغدغه شهری خود می گویم که آن منطقه برای تبریز یک سرمایه بالقوّه و توان برای مناطق است و جا دارد در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، زیست محیطی و عمرانی آن از وجود متخصصان این حوزه ها بهره مند شویم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا با تکیه بر چهارراه منصور و انتقاد از وضعیت کنونی آن گفت: چهارراه منصور یک فرصت و سرمایه برای ما و تبریز بود، اما متأسفانه با چشم پوشی بر این فرصت، این منطقه هم اکنون به یک معضل و دغدغه شهری برای ما تبدیل شده است.

 

چاپ این مطلب
دیدگاه ها