نمایش نوار ابزار

نطق فرج محمدقلیزاده در نشست ۵۱ شورای اسلامی شهر

فرج محمد قلی زاده؛ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز در پنجاه و پنجمین جلسه علنی این شورا با درخواست از شهردار و همراهان او اظهار داشت: از شهردار و همراهانش خواهش دارم تا در هر پروژه عمرانی که اجرا می کنند، حتماً به پیوست فرهنگی و اجتماعی آن فکر کنند.

وی با تأکید مجدد بر لزوم توجه جدّی به پیوست های فرهنگی و اجتماعی در پروژه های عمرانی گفت: نمونه عینی این بی توجهی، پروژه نوّاب تهران است که زمانی به لحاظ زیبایی زبانزد عام و خاص بوده است، اما چون در آن زمان به پیوست فرهنگی و اجتماعی آن فکر نشده بود، به لحاظ آسیب های اجتماعی و فرهنگی جزو، پروژه هایی است که مشکل ساز برای منطقه شده است.

فرج محمد قلی زاده در پایان این بحث بر لزوم پیوست فرهنگی و اجتماعی در تمام پروژه های عمرانی بافت حاشیه نشین تأکید کرد و گفت: کارهای عمرانی بافت حاشیه نشین حتماً باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

چاپ این مطلب

دیدگاه ها