نمایش نوار ابزار

🔆 خلاصه ای از صحبت های فرج محمد قلیزاده در پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز

🔸پیشنهاد می کنم در پروژه های عمرانی، آسفالت اساسی با درزگیری و لکه گیری تفکیک داده شوند.
معابر اصلی برای اجرای پروژه های آسفالت ریزی باید مشخصا قید شوند تا شورای شهر بتواند نظارت مفید داشته باشد.
🔸در خصوص تکمیل تملک پارک بزرگ تبریز، باید بدانیم که مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، نخواهد توانست مشکل چندانی را حل کند.
🔸ابهامات مختلف در قالب بندهای مختلف بودجه وجود دارد که باید رفع شوند.
🔸خرید و ساخت محل جدید استقرار شورای شهر، باید به نحوی باشد که در شان و جایگاه این نهاد مدنی باشد. از آنجایی که در تبریز چنین محلی فعلا وجود ندارد باید شهرداری نسبت به احداث آن اقدام کند.
🔸احیای پروژه صاحب آباد پروژه بسیار مهمی است که با اعتبار ۴ میلیارد تومانی پیش بینی شده برای آن، کار چندانی برای آن صورت نخواهد گرفت!
🔸در خصوص احداث همراه سرا و مشارکت در احداث مراکز تحقیقات پزشکی، گرچه این اقدامات کارهای مثبتی هستند اما ما قرار گذاشته ایم که به وظایف خودمان برسیم و بار دستگاه های دیگر را به دوش نکشیم.
🔸در خصوص احداث فرهنگسراهای جدید، قرارمان در شوری شهر این بود که به جای این کار به تملک و بهره برداری از خانه های قدیمی بپردازیم.

🔸نکته جالبی است که خواهان مدیریت واحد شهری باشیم اما در داخل مجموعه شهرداری، به سمت مخالف حرکت کنیم!
🔸چطور می شود که همه دخل و خرج سازمان عون ابن علی بر عهده شهرداری است ولی در عمل شهردار اراده ای برای اعمال مدیریت در این سازمان نداشته باشد!

چاپ این مطلب

دیدگاه ها