نمایش نوار ابزار

فرج محمدقلیزاده رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر تبریز، مهمان ویژه نشست ماهانه‌ «فولکلورچی خانیملار» (بانوان فولکلورپژوه) بود

 فرج محمدقلیزاده رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر تبریز، مهمان ویژه نشست ماهانه‌ «فولکلورچی خانیملار» (بانوان فولکلورپژوه) بود.

چاپ این مطلب

مطالب مشابه
دیدگاه ها